Trygt uteliv

Trygt uteliv - logoTrygt Uteliv er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, utelivsbransje og politiet. Målet for prosjektet er å hindre overskjenking, skjenking av mindreårig, samt en reduksjon av vold og ordensforstyrrelser i Haugesund sentrum.

Dette målet søker vi å nå gjennom en rekke ulike fysiske og holdningskapende tiltak, hvor samarbeid og dialog skal være en "rød tråd".

I mandatet heter det at samarbeidende parter skal:

 • Jobbe for å heve kunnskap om alkoholloven i alle ledd som er involvert i arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering 
 • Stimulere til et trepartssamarbeid mellom kommune, politi og næring 
 • Haugesund kommune skal styrke sin kompetanse på forvaltning av alkoholloven, med vektlegging på et folkehelsehensyn. Dette skal gjøres i samarbeid med politiet og Bransjeforeningen i Haugesund
 • Samarbeidspartnerne må til enhver tid bruke egne nødvendige ressurser for at prosjektet skal fungere på en tilfredsstillende og forsvarlig måte 
 • Prosjekteier er Haugesund kommune som også har leder av prosjektet

Konkrete tiltak i prosjektet vil være:

 • Øke det generelle samarbeidet mellom kommune, bransje og politi gjennom jevnlige møter sammen 
 • Øke forståelsen av alkohollovens bestemmelser gjennom kursing av kommune, ansatte og politi sammen
 • Søke å etablere E-lærings og kommunikasjonsprogram via nettet for kommune, bransje og politiprogram
 • Øke tilstedeværelsen av politi også inne på utestedene i hensikt å skape forståelse og dialog mellom partene, samt øke gjestenes forståelse for akseptert beruselsesnivå og gjeldende lovverk.
 • Gjøre prosjektet Trygt Uteliv kjent gjennom oppslag, informasjon og prosjektaksjoner som promillekontroller, trygghetsvandringer, kinoreklame m.v
 • Forbedre køsystemer ved enkelte utesteder
 • Trafikkregulering på kaien

Gleder seg over Trygt Uteliv i Haugesund >>> (H-avis)

Trygt Uteliv Flyer

Utskrift