Statsråd holdt foredrag om kommunereformen

Ordfører Petter Steen overrekker "Husmorskolens kokebok"  til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  Foto: Wenche JohnsenKommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte i dag formannskapsmedlemmer i Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Sveio og Etne kommuner der temaet var den forestående kommunereformen.

Ordfører Petter Steen ønsket statsråden og de fremmøtte velkommen med å poengtere den sterke symbolikken i salen hvor møtet nå finner sted.  Folket/innbyggerne kan sitte på toppen (galleriet) og ha overoppsyn med de politiske vedtak som fattes av de folkevalgte representantene i bystyret.  Og rett under bystyresalen finner vi formannskapssalen.  Det er demokrati.

Kommunal- og moderniseringsministeren holdt foredrag om den forestående kommunereformen til en lydhør forsamling som i etterkant fikk anledning til å stille spørsmål.

Jan Tore Sanner påpekte viktigheten av både lokaldemokratiet og lokalsamfunn.   Det skal være lett å komme i kontakt med innbyggerne.  Derfor var han heller ikke så veldig opptatt av størrelsen på kommunene.  Vi må passe på at avstandsulempene ikke blir større enn fordelene med oppgavene som skal løses.  Det handler om sterke lokalsamfunn som kan levere gode tjenester til innbyggerne.

Les mer om ekspertutvalgets delrapport om kommunereformen her >>>

Mange ville hører Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fortelle om kommunereformen.  Foto: Wenche Johnsen

Mange ville hører Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fortelle om kommunereformen. 
Foto: Wenche Johnsen

Utskrift