Verdens vanndag markeres den 22. mars

FN vedtok på Rio-møtet i 1992 at verdens vanndag skal markeres. Dette gjøres for å informere om denne viktige ressursen og hvor viktig en god og sikker vannforsyning er for samfunnet.I Haugesund kommune velger vi å bruke Verdens Vanndag til å sette søkelys på sammenhengen mellom vannforbruket og avløpshåndteringen da ressursbruken i dette samspillet er et naturlig aspekt ved å utnytte vannet fullt ut.

I Norge og i Haugesund kommune er vi godt vant med at vi har helsemessig trygt vann. Det er også stort sett en selvfølge at det renner i «bøtter og spann» ut av krana og vi trenger sjelden å tenke på hvor mye vann vi bruker. Like selvfølgelig er det at avløpsvannet forsvinner ned i sluket eller i doen og blir borte uten at vi behøver å reflektere over hvor det blir av.

Verdens vanndag 2017

Siden 1993 har Verdens Vanndag blitt markert den 22. mars, og hvert år er det et nytt tema som blir belyst. I år er temaet «Avløpsvann» med fokus på å utnytte vannet fullt ut og på en bærekraftig måte. På verdensbasis er det en stor utfordring å håndtere avløpsvann på en god måte, og over 80 % av avløpsvannet som menneskene genererer renner rett tilbake til økosystemet uten å bli renset eller gjenbrukt (les mer om Verdens Vanndag og årets tema på www.worldwaterday.org). I Haugesund kommune er dette heldigvis på stell med det nye gode kommunale renseanlegget, samt at det er ryddet opp i det spredte avløpet i kommunen. 

Vann er vår viktigste ressurs, men har du tenkt over om du er «vannøkonomisk»?

I Haugesund kommune velger vi å bruke Verdens Vanndag til å sette søkelys på sammenhengen mellom vannforbruket og avløpshåndteringen da ressursbruken i dette samspillet er et naturlig aspekt ved å utnytte vannet fullt ut. Vi mener at det er fullt mulig å være «vannøkonomisk» og samtidig kjenne på hvor heldige vi er som ikke trenger å spare på vannet. Dette handler i stor grad om hvilke vaner vi har i hverdagen. For vi kan bli flinkere til å tenke litt på hvordan vi bruker vannet i husholdningene våre. Lar du for eksempel vannet renne mens du pusser tenna? Har du tenkt på hvorfor du eventuelt gjør det og hvilken nytte det har at vannet renner mens tannrensen pågår?

Slikt vannforbruk er ikke bare bortkastet renset drikkevann produsert på Haugesund vannverk, det påvirker også ressursbruken i avløpshåndteringen. Rent "ubrukt" vann som renner ned i avløpssystemet må også sendes til avløpsrenseanlegget gjennom pumper og tunneler. Dette er unødvendig sløsing av ressurser og selv om det kanskje ikke påvirker lommeboka direkte, påvirker det energiregnskapet og kostnadsbildet til de kommunale vann- og avløpstjenestene noe som igjen påvirker gebyrene.

Årets budskap fra Haugesund kommune på verdens Vanndag 2017 blir dermed:

Gled deg over at vi har god tilgang på vann og bruk vannet når krana åpnes, men ikke la det stå å renne ubrukt rett til avløpet.

"Vannøkonomiske" TIPS!

  • Skru av krana når du pusser tenner.
  • Bytt til sparedusj hvis du ikke allerede har det.
  • Fyll oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen helt opp før du kjører de.
  • Reparer innvendige lekkasjer som kommer av dryppende kraner og rennende toaletter.

Vann på avveie illustrasjon

Haugesund kommune har to vannverk:

Vannverk på Røvær som forsyner øyas innbyggere. Haugesund vannverk ved Stakkastadvatnet, som forsyner Haugesund og deler av Tysvær og Sveio kommune.
SStakkastadvatnet har vært Haugesund sin drikkevannskilde siden 1975.

På grunn av økende innhold av humus i råvannskilden ble det på slutten av 90-tallet bestemt å bygge et nytt stort vannverk som fjerner dette. Fargefjerningsanlegget stod klart i 2001. Dagens vannbehandlingsanlegg er et moderne og sikkert vannverk hvor vannet filtreres gjennom et filter bestående av antrasitt, sand og marmor, for å fjerne humus, partikler, bakterier og virus. Før vannet pumpes over fjellet og til ledningsnettet i byen, blir det desinfisert med klor og pH-justert med kalk.

Haugesund vannverk er et godkjent vannverk og leverer vann etter drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten er god, og det oppfordres til å drikke det kommunale vannet fremfor å kjøpe vann i butikken.

Vann fra springen, det er tingen!!

Sakkastadvatnet - Haugesund vannverk

Utskrift