Hovedopptak barnehageplasser 2020 - 2021

Andre tilbudsrunde i hovedopptak til barnehageplasser for barnehageåret 2020/2021 sendes ut fredag 27.mars. I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på at barnehageportalen kan oppleves som ustabil i perioden 27.mars kl. 16.00 til lørdag 28.mars kl. 22.00 som følge av vedlikeholdsarbeid hos leverandør.

Fra og med uke 14 vil den enkelte barnehage gi fortløpende tilbud til ledige plasser.  Hovedopptaket avsluttes 1.mai. Etter dette er det løpende opptak til ledige plasser.

Du kan selv sjekke status på din søknad ved å logge deg inn på Barnehageportalen >>> 

 Barn i barnehage. Illustrasjonsfoto

Utskrift