Utbygginssjef er på plass

Eivind Lindås (53) er ansatt som utbyggingssjef i Haugesund kommune. Han blir en del av direktør for tekniske tjenester, Bjørnar Måleng, sitt team og har mange spennende prosjekter foran seg. 

Det skjer mye i Haugesund kommune for tiden. For utbyggingssjefen vil ny flerbrukshall, ny ungdomsskole og folkebad være noe av det som står på programmet i tiden fremover. 

Erfaring

Eivind Lindås har tidligere vært leder for prosjektutvikling i Kruse Smith, avdeling Haugesund, og er godt kjent både med prosjekter i området og på Haugalandet forøvrig. Han trekker blant annet frem byggingen av vestre tribune på Haugesund stadion (Krafttribunen) som et av de kjekkeste prosjektene han har vært med på i byen. Det siste året har han jobbet for Odd Hansen før han nå valgte Haugesund kommune og nye spennende prosjekter han nå blir en viktig brikke i.

Fra Sveio

Eivind Lindås kommer opprinnelig fra Liareid i Sveio, men bor nå i Haugesund sammen med kone og datter. 

Oppgaver

I tiden fremover skal Lindås ha ansvar for planlegging og prosjektutviklingen i kommunen. Han blir en del av direktør Måleng sitt team og rapporterer direkte til ham. Haugesund kommune er glad for å ha fått på plass en person med solid utdanning og bred erfaring innen prosjektutvikling og ledelse for større byggeprosjekt.

 Utbyggingssjef Eivind Lindås. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Utbyggingssjef Eivind Lindås. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Utskrift