Gravearbeid i Storasundgata

Nå starter Haugesund kommune med gravearbeid i Storasundgata. Det er gamle vann- og avløpsledninger som skal skiftes ut. 

Hva skal gjøres?
Gravearbeidet skal utføres av entreprenør T. Halleland AS, og strekker seg fra krysset ved Fridtjof Øvrebøs gate og sørover til Boreas gate. Det legges ny vannledning, avløpsledning og overvannsrør. Etter at gravearbeidet er ferdig vil Sykkelbyen Haugesund-Karmøy lage ny sykkelveg i Storasundgata. Denne vil være en forlengelse av tidligere etablert sykkelveg nordover mot Spannavegen. Eksisterende fortau på østsiden av Storasundgata fjernes for å få god plass til både sykkelveg og kjørevegen med hyppig busstrafikk. Kart (PDF) over Storasundgata etter at arbeidet er ferdig.

Hva betyr det for meg?
Storasundgata vil bli stengt i anleggsperioden og de som blir berørt må benytte Floravegen til omkjøring. Kartet viser Storasundgata og hvor det vil være stengt. Det vil bli utført sprengningsarbeid som varsles med sirener. Adgang innenfor anleggsområdet er forbudt og kommunen ber foresatte informere barn om at området er farlig å ferdes i. Disse arbeider vil beklageligvis føre til økt anleggstrafikk og støy. Dette er ikke til å unngå, og vi håper på forståelse for det. Bussen som går i Floravegen og Storasundgata vil i anleggsperioden gå via Spannavegen og opp Storasundgata og Fritjov Øvrebøsgate til Fjellvegen.
Oppstart er i slutten av mai 2020 og anleggsarbeidet vil vare til januar 2021.

Tidsperspektiv
Oppstart er i slutten av mai 2020 og anleggsarbeidet vil vare til januar 2021.

Hvorfor?
Haugesund kommune driver kontinuerlig med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Gamle rør skal skiftes ut, og gamle avløpsledninger skal separeres slik at kloakk får et rør og regnvann/veivann får eget rør. Kloakk blir da ledet til kloakkrenseanlegget på Årabrot, mens regnvann/veivann blir sluppet til nærmeste sjø/vassdrag.

Kontaktinformasjon

Entreprenør T. Halleland AS
Tlf: 52 72 73 71
E-post:

Teknisk enhet i Haugesund kommune
Tlf: 52 74 33 20
E-post: E-post merkes: Gravearbeid Storasundgata

Prosjektleder sykkelveg
Tlf: 52 74 33 07
E-post:

Fra venstre: Ole Christian Øvrebø, Leif Brendeland og Tor Kåre Mæland. Foto: Cathrine Grindheim

Storasundgata slik den ser ut i dag. Foto: Cathrine Grindheim

Utskrift