Åpningstilbudet til SFO

Haugesund kommune prøver i utgangspunktet å opprettholde fullt åpningstilbud for SFO slik situasjonen er nå, men vil justere åpningstider der det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern. Regjeringen har gitt kommunene mulighet for kortere åpningstider for å sikre at gjenåpningen av skoler og SFO skjer på en trygg og forsvarlig måte.

Skoler med SFO som har redusert åpningstid må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Omfanget av et slikt tilbud utover åpningstid vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Betaling

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Dette er hjemlet i §6 i midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 der det står: «Foreldre til barn som mottar tilbud i offentlig finansiert skolefritidsordning, skal betale foreldrebetaling i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid fra 14. april 2020».

Hvis foreldre holder barna hjemme fra SFO gjelder fortsatt ordinær foreldrebetaling.

Søknad om endring eller oppsigelse av SFO-plass gjøres digitalt gjennom Visma Flyt Skole. Det er ordinære retningslinjer for endring og oppsigelse i Haugesund kommune som gjelder.

Illustrasjonsbilde

Utskrift