Gradvis gjenåpning av skolene for 5.-10. trinn

Informasjon til foreldre med barn i Haugesundskolen
Mandag 11.05 åpner skolene gradvis for 5 – 10. trinn igjen. Målet vårt er at flesteparten av elevene får starte opp mandag. Det må påregnes lokale forskjeller, slik at noen vil starte opp på ulike tidspunkt og dager. Dette er nødvendig for å klargjøre og organisere skolene slik at kravene til smittevern ivaretas.

Det vil komme informasjon fra den enkelte skole når elever på 5.-10. trinn skal møte.

 1.-4. trinn møter som normalt, slik de har gjort siden 27.04. 

 Skolene i Haugesund jobber hele tiden i tråd med nasjonale retningslinjer for smittevern, slik at elevene kan vende tilbake til skolen på en trygg og god måte. Elevene blir organisert i faste grupper, kalt kohorter. Etter revidert smittevernveileder vil kohortene kunne variere i elevantall, avhengig av størrelsen på klasserom, slik at skolen klarer å overholde 1 meters avstand mellom elevene. Det vil også være tiltak ut i fra veileder som tar hensyn til hygiene, forsterket renhold, faste plasser og aktiviteter ute. I tillegg vil enkelte skoler organisere undervisningen gjennom ulik oppmøtetid og hjemmeundervisning i enkelte fag, for å kunne overholde kravene til avstand.  

For å overholde smittevern på skolen vil vi være spesielt opptatt av følgende:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • unngå deling av utstyr og leker utover kohorter
  • vaske utstyr og kontaktflater jevnlig
  • legge opp til uteaktiviteter
  • holde god avstand til hverandre

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene må vaske hendene før de kommer på skolen, og med en gang de kommer hjem. Det er viktig at dere foreldre har fokus på smittevern sammen med barna deres.

Syke elever skal ikke møte på skolen, og personalet vil være ekstra oppmerksomme på om elevene utvikler symptomer. Foreldrene vil bli kontaktet dersom dette skjer, og eleven må hentes så snart som mulig.

skole

Utskrift