Plan for årets 17. mai feiring

Årets 17. mai i Haugesund kommune blir ikke slik som tidligere år på grunn av den pågående pandemien og fare for smitte. Slik er det planlagt gjennomført hos oss.

I disse koronatider blir det også i Haugesund, en svært annerledes 17. mai-feiring. Vi forholder oss til de lokale og sentrale retningslinjene for smittevern som gjelder. Det blir dessverre ingen tog eller kapproing i år. Men det vil bli lagt ned kranser på Vår Frelsers Gravlund klokken 06.00 - 06.15. Det blir flaggheising ved Fiskerne klokken 07.00 og nedlegging av kranser ved De Falnes Minne ca. klokken 07.45.

Årets 17. mai taler

17. maikomiteen hadde i god tid før korona, fått klar årets 17. mai taler. Det er tidligere stortingsrepresentant, finansminister og fylkesmann Sigbjørn Johnsen.  Han ble glad for å bli spurt og gledet seg til å komme og holde 17. mai talen i Haugesund. Nå er planen at hans 17. mai tale vil bli streamet og sendt på TV-Haugaland og på Facebooksiden som heter  "17. Mai Haugesund". Dette i samarbeid med Appex AS, og det vil sannsynligvis skje klokken 16.00 på nasjonaldagen. 

Sigbjørn Johnsen var stortingsrepresentant fra Hedmark fra 1977 til 1997, finansminister 1990 - 1996 og 2009 - 2013 og fylkesmann i Hedmark 1997 til 2018.

Kransenedllegelse og flaggheising 

Videre vil følgende bekransninger og flaggheising bli streamet og sendt på TV Haugaland og Facebooksiden 17. mai Haugesund med hjelp av Appex AS. På grunn av retningslinjene mot smittespredning, ber vi publikum om IKKE å møte opp på bekransningene og flaggheisingen, men se disse der de blir streamet. 

Bekransninger på Vår frelsers Gravlund klokken 06.00 - 06.15

Det er Haugesund og Omland Forsvarsforening, som sammen med HV ungdommer og 17. mai komiteen, møter ved «De britiske graver», der tidligere ordfører Petter Steen holder tale og legger ned krans. Videre går følget bort til graven for «Den ukjente Sjømann» hvor det legges ned krans og til slutt er alle samlet foran «Den russiske grav» hvor krans også legges ned.

Flaggheising ved Fiskerne klokken 07.00

Noen av byens speidere foretar flaggheising. Her vil sannsynligvis Haugesund Janitsjarorkester og Haugesund Ungdomskorps spille. Byens båter som ligger til kai vil bli oppfordret til å bruke båtsignal kl 07.00 for markering av nasjonaldagen. 

De Falnes Minne klokken 07.45

Ordfører Arne Christian Mohn vil her holde tale og legge ned krans. Deretter vil Jan Fredrik Mæland som representant fra Haugesund Sjømands og Skipperforening (HSSF) legge ned krans. Haugesund Ungdomskorps vil spille ved seremonien.  

Skolekorps

Austrheim skolekorps har informert komiteen om at de vil marsjere og spille i sin skolekrets, og det er også mulig at andre skolekorps kommer til å gjøre tilsvarende i sine skolekretser. 

Klokkespill fra Vår Frelsers Kirke ca. klokken 08.00 og klokken 12.00.
Kantor Goos ten Napel vil spille klokkespill. 

 

Tale for dagen ved Sigbjørn Johnsen: Streamet kl 16.00

Vi minner om at alle må følge de retningslinjer som gjelder, med blant annet avstand på 2 meter og maks 5 i hver gruppe.

Vi tar forbehold om endringer!

På vegne av 17. maikomiteen i Haugesund kommune

Nils Olai Heimark, leder.

Øvrige medlemmer i komiteen er nestleder Joanna Narowska, Rita Leinan, Sverre Rønnevig dy. og Arne Ingvaldsen. Komitesekretær er Solveig K. Gerhard.

17 mai komiteen informerer. Foto: Idar H. Pedersen

Utskrift