Haugesund kommune tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter

De ti Haugaland Vekst kommunene har gått sammen om et felles tiltak for å gi bedrifter som har behov navigasjonshjelp i regjeringens ulike tiltakspakker. Veiledningen vil bli gitt av 1. linjetjenesten, som er kommunens etablererveiledning. Nå tas dette apparatet i bruk også for å veilede bedrifter i tiltakspakker knyttet til korona-situasjonen. Hjelpen er gratis i inntil 3 timer.

Hovedhensikten med dette tilbudet er å hjelpe bedrifter med å finne fram til de tiltakene som er aktuelle for den enkelte bedrift.  

Ønsker du navigasjonshjelp, ta kontakt med rådgiveren som er oppgitt for Haugesund:

Kommune

Rådgiver

E-post

Telefon

Haugesund

Skape

994 07 527 / 974 67 981

Korona-situasjonen med tilhørende nasjonale smittetiltak og restriksjoner har skapt store utfordringer for næringslivet. For å gjøre noe med dette er det blitt presentert mange gode tiltak nasjonalt og det finnes mange gode hjelpere som ønsker å bidra til å bedre situasjonen for bedriftene lokalt. For å koordinere dette arbeidet er det derfor blitt tatt et felles initiativ fra kommunene i regionen om å tilby navigasjonshjelp til bedriftene.

– Det finnes mye informasjon om tiltakspakker, men en del bedrifter er likevel usikre på hvordan de skal navigere i denne informasjonen for å finne det som er aktuelt for dem. Vi håper dette tilbudet kan gjøre det enklere for bedriftene i vår region, sier Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst

Illustrasjonsbilde

Utskrift