Gjenåpning av skolene for 1.-4. trinn

Mandag 27.04 åpner skolene igjen for 1.-4. klasse. For at det skal være trygt for elever og ansatte i skolen fremover vil det være mange tiltak som skal sikre godt smittevern.

Mer informasjon rundt dette kan leses på Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Skolen vil gjøre sitt ytterste for å gjøre skoletiden full av gode opplevelser. Elevene skal få lære, utforske, leke og glede seg til å komme på skolen for å møte gode venner og ansatte igjen.

Det vil etter hvert komme mer utfyllende og praktisk informasjon fra skolen. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kontaktlærer eller rektor.

Illustrasjonsbilde

Utskrift