Informasjon om bruk av friområder

FRIOMRÅDER, NÆRMILJØANLEGG OG LEKEPLASSER – INFORMASJON OM BRUK

Våren er her og sommeren er ikke langt unna. Det er for tid for folk å bruke kommunens grønne lunger til lek og rekreasjon.

Forutsetning for all aktivitet i våre grønne lunger, er at viktige naturverdier og økologiske funksjoner blir opprettholdt. Deponering av hageavfall eller andre masser er ikke tillatt i offentlige friområder eller andre områder som ikke er avsatt til formålet.

Friområder er for almen benyttelse, og det er derfor viktig at eiendommer som grenser til friområder har tydelig markert hvor sin egen eiendom «slutter» og hvor friområdet «begynner» Når man ferdes i friområdet skal brukeren ikke være i tvil om at en beveger seg på friområdet og ikke i privat hage.

I denne sammenheng må presiseres at materiell og utstyr ikke kan monteres/lagres på offentlige friområder. Eksempler på detter er trampoliner, lekeutstyr, materialer, ved, biler, båter og tilhengere.

Illustrasjonsbilde

Utskrift