Prøver ut fritidskort for barn

Haugesund kommune er én av tolv norske kommuner som får være med på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin forsøksordning med fritidskort. Direktoratet mottok 193 søknader. Haugesund kommune er derfor svært fornøyde med at søknaden vår nådde opp.

Sjekk ut nettsiden www.haugesund.kommune.no/fritidskortet 

Nå får kommunen tilført nærmere 11 millioner som skal gå til å dekke barns deltakeravgift på faste, organiserte fritidsaktiviteter. Dette vil gi enda flere barn muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det fører til positiv effekter på psykisk og fysisk folkehelse og skaper tilhørighet i samfunnet og nye erfaringer for både barna og deres foreldre. Deltakelse i fritidsaktiviteter fører også til større integrering i samfunnet, da man her møter mennesker med ulik kulturell bakgrunn, fra ulike yrker, bydeler og sosioøkonomiske grupper.

Kultur, idrett og frivillighet starter nå prosessen med å finne funksjonelle løsninger for deltakelse, i samarbeid med den frivillige sektoren, skolene, NAV og barnevern.

Haugesund kommune prøver ut fritidskort.

Utskrift