Status fra kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen

Ukene vi har lagt bak oss har vært utfordrende, krevende og annerledes. Mange har gjort og gjør fremdeles en betydelig innsats i vår felles dugnad for å bremse koronautbruddet. 

 Her kan du se hele videoen av kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen fredag 27. mars 2020. Videoen er tekstet, men det kan være at du må skru på tekstingen under innstillinger på Youtube.

Utskrift