Endringer i skattesatser, avgifter og frister

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten den 16. mars, har fått utsatt innbetaling til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakte Haugesund kemnerkontor på e-post for tilbakebetaling.

Andre frister

  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.»

Utskrift