Til brukere av hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten jobber aktivt med smitteforebygging. Som et forebyggende smitteverntiltak, for både brukere og for ansatte, ber vi om at alle setter frem flytende såpe på pumpeflaske. Sett også fram tørkerull. 

 

Utskrift