Alle politiske åpne møter utsatt

På grunn av fare for smitte av koronavirus (Covid19) utgår alle planlagte åpne politiske møter i uke 12, 13 og 14. 

Dette gjelder

  • bystyret
  • formannskap
  • klageutvalg
  • utvalg for oppvekst
  • utvalg for helse omsorg og sosialtjenester
  • utvalg for kultur, idrett og frivillighet
  • utvalg for plan og miljø
  • utvalg for personalpolitikk
  • SLT Styringsgruppe og ungdomsrådet
  • møte med utvalgsledere

I praksis vil dette si at det ikke blir avholdt noen politiske møter før påske.

Utskrift