Forbud mot svart søppelsekk

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger mulig å levere svarte eller fargede avfallssekker i miljøparken på Årabrot melder Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) på sine nettsider. 

Avfallet som leveres til miljøparkene Årabrot og Toraneset, og Etne miljøstasjon, skal neste år være sortert i gjennomsiktige, blanke avfallssekker. Eventuelt må avfallet fraktes løst i bil eller henger og sorteres på parkene.

Hovedgrunnen til forbudet er å forhindre at farlig avfall og selvantennelige materialer skal havne i restavfallet. Når man får bedre sorteringsgrad på avfallet som leveres får vi håndtert miljøgifter på en forsvarlig måte, benyttet ressurser, og vi øker sikkerheten til våre ansatte på miljøparkene.

Svarte avfallssekker er ikke bare et problem med tanke på farlig avfall. Undersøkelser viser at mellom 50 og 70 prosent av innholdet i disse sekkene er avfall som burde vært resirkulert i stedet for å gå til forbrenning. Vi tror publikum kommer til å bli enda bedre til å kildesortere når de må levere avfallet i gjennomsiktige avfallssekker. Det blir dessuten enklere for de ansatte på miljøparkene å gjennomføre kontroller.

Forbudt med svart søppelsekk fra 1. janaur 2020. Illustrasjonsfoto fra HIM

Utskrift