Ansatte i gang med ABC til fagbrev

Tirsdag 19. november startet «Aldring og helse» opp med egen klasse for 25 ansatte i Haugesund kommune som skal ta fagbrev som helsefagarbeider. 25 av våre faste ansatte med lang praksis i Helse, omsorg og sosiale tjenester får delta i dette løpet over 1,5 – 2 år.

Administrasjonen har sammen med de tillitsvalgte arbeidet mye for å få dette tilbudet på plass som gir fagbrev som helsefagarbeider. Opplæring og utlån av bøker m.m. finansieres av Helsedirektoratet og det er Aldring og helse som står for opplæringen «Med ABC til fagbrev».

Hva er ABC til fagbrev

Denne opplæringsmodellen tilbyr en individuell tilpasset opplæring som er samlings- og nettbasert med veiledet praksis på egen arbeidsplass. 

Opplæringsmodellen

  • Fire fellessamlinger med undervisning, oppgaveløsning og gruppearbeid
  • Opplæring i bruk av nettklasserommet
  • Individuell opplæringsplan med veiledning
  • Oppfølging og veiledning fram til fagbrev
  • «Minifagprøve» i praksis ved behov

Krav til deltaker

For å kunne delta i opplæringen stilles det noen krav til deltakerne. Alle må ha et etablert arbeidsforhold i kommunehelsetjenesten og en må delta på fellessamlingene og ha grunnleggende IKT ferdigheter. 

Utfordringer i kommunen

Det er viktig å utdanne flere innen helsefaget fordi vi vil ha flere utfordringer innenfor helsetjenestene i årene fremover. Selv om kommunen har godt og effektivt helsetilbud i dag viser utviklingen økt behov for behandling, spesielt for mennesker med kroniske lidelser, psykiske lidelser og andre grupper. I tillegg endres sykdomsbildet i befolkningen slik at vi vil få relativt flere med sammensatte lidelser, og vi får stadig flere av de eldste eldre som har større behov for helsetjenester, pleie og omsorg enn andre grupper. 

Haugesund kommune er glad for å kunne tilby 25 av våre ansatte et tilbud om fagbrev som helsefagarbeider.

 Kommunaldirektør Hynne ønsker velkommen til ABC opplæringen. Foto: Idar H. Pedersen   Sissel Hynne sammen med de tillitsvalgte. Foto: Idar H. Pedersen

Kommunaldirektør Hynne ønsker velkommen sammen med Elling Allendes (Delta), Trine Amalie Mortensen (Sykepleierforbundet), Ann Kristin Munthe Gjesdal (Fagforbundet og Torill Steinagard fra administrasjonen. 

Opplæringen gjennomføres i samarbeid med Aldring og helse

Utskrift