Influensavaksine

Bestill time for vaksine - Årlig vaksine av sesonginfluensa anbefales først og fremst til personer over 65 år, eller personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de blir syke med influensa (risikogrupper).

Haugesund kommune arrangeres vaksinasjonsdager for kommunens innbyggere over 65 år. Dette skjer ved Havnaberg frisklivsentral og seniorsenter

  • tirsdag 5. november
  • onsdag 6. november
  • torsdag 7. november

Pris: 200,- (kontant betaling eller VISA)

Timebestilling via telefon 52 74 30 00 (Haugesund kommunes sentralbord).

Personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de blir syke med influensa (risikogrupper) bes ta kontakt med fastlegen sin.

Pneumokokkvaksine
Det tilbys også vaksine mot lungebetennelse og komplikasjoner (Pneumokokkvaksine) etter lagerkapasitet. Mer informasjon gis ved oppmøte. 
Pris: 400,- (kontant betaling eller VISA)

Ta kontakt med fastlegen din om du har spørsmål om influensavaksine. Informasjon er også tilgjengelig på www.haugesund.kommune.no.

Les mer om hver som er i risikogruppen ifølge Folkehelseinstituttet

Illustrasjonsfoto: vaksine

Utskrift