Midlertidig tilbud på Stølen

Haugesund kommune har i dag, den 8. juli, åpnet et midlertidig institusjonstilbud med 5 plasser på Stølen. Stølen har tidligere vært brukt som alders- og sykehjem frem til høsten 2015.

Tilbudet iverksettes for å frigjøre korttidssenger ved Sentrum Behandlingssenter, og for å øke kommunens kapasitet når det gjelder institusjonsplasser under ferieavviklingen.

Tiltaket vil også bidra til å sikre at kommunen har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Helse Fonna. Pasientene gis nå et midlertidig tilbud ved Stølen i påvente av langtidsplass ved et av kommunens øvrige sykehjem.

Det ble servert vafler og saft under gjenåpningen av Stølen. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Det ble servert vafler og saft under gjenåpningen av Stølen.
Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Utskrift