Sluttstrek for Terra-saken

12 år etter at åtte kommuners plasseringer i råtne spareprodukter anbefalt av Terra Securities er sluttstrek satt i den såkalte Terra-saken. Forsikringsselskapet AIG har trukket anken over Oslo tingretts dom fra 2018, hvor selskapet ble dømt til å betale kommunene 50 millioner kroner, som var det beløp daglig leder og styret var forsikret for.

I rettsforlik i Borgarting lagmannsrett 28. juni 2019 er partene blitt enige om at AIG skal betale til kommunene 77,5 millioner kroner. Ansvaret er nå alene og endelig plassert hos Terra.

Gjennom et godt samarbeid kommunene imellom og med våre advokater i Lund & Co har Haugesund kommune redusert tapet med 42,9 millioner kroner. Samlet tap og utgifter i saken ble dermed 89,8 millioner kroner.

Haugesund kommunene er tilfreds med at det nå settes endelig sluttstrek i saken. Domstolenes avgjørelse av hvem som hadde ansvaret for Terraskandalen har vært det vesentlige, og kommunene ser på resultatet som en oppreisning.

Les mer om Terra her:

Lagmannsrettens dom i Terrasaken >>>

Terra er erstatningsansvarlige overfor kommunene >>>

Fullt medhold til Haugesund kommune >>>

 

Utskrift