Populære asfaltspill i skolegården på Solvang skole

I løpet av sommeren har Solvang skole fått fire flotte fargerike spill på asfalten i skolegården. Spillene har blitt en kjempesuksess blant elevene og de brukes både i undervisningssammenheng og lek.

Elevene i 3A viser villig vekk hvordan de leker og lærer på samme tid. På dartskiven ber lærer Anne Marit Stange alle om først å finne seg et partall. Så får de forskjellige matematikkoppgaver med det tallet de står på, oppgaver som de skal løse alene eller sammen med en medelev. Det går i pluss og minus, og de hjelper hverandre hvis en står fast med sin oppgave. På spørsmål om hva de synes om dette spillet svarer alle det samme: "Det er gøy å spille - og å regne med tall". 

Den samme entusiasmen er også å finne på de andre spillene i skolegården. Noen spiller ludo med en stor terning og seg selv som brikker. På draken er hele alfabetet malt opp. Her kaster elvene terningen og hopper antall øyner som den viser, og elvene må si et ord som begynner på den bokstaven de lander på, før de kan fortsette. De er flinke til å hjelpe hverandre om noen står fast og av og til må læreren komme med små hint om hva som begynner på "c" eller "z". Stigespillet er også populært. Elevene viser hvordan de spiller på den bakvendte måten, altså fra 100 og ned til mål på null. Her må de bruke minus for å vite hvilken rute de skal flytte seg i.

Kontaktlærer Anne Marit Stange forteller at alle spillene kan spilles på mange forskjellige måter. Noen regler har lærerne lært elevene, mens andre regler har elevene laget selv. 

Ideen til asfaltspillene kom fra lærer ved Solvang skole, Gitte O. Bjørge, i fjor høst. Hun sendte inn ideen om å male matematiske spill og andre aktiviteter på asfalten i skolegården til kommunens forbedringspris. Forbedringsprisen er en pris som gis til ansatte som kommer med gode ideer til hva kommunen kan gjøre som kan skape enten økonomisk gevinst, kvalitetsmessige og faglige forbedringer eller tiltak som gir økt arbeidsglede på arbeidsplassen. Tanken bak Bjørges forslag var å gi elevene flere muligheter for lek og læring i skolegården, både i fagtimene og i friminuttene. Bjørgen begrunnet med at slike spill ville ha mange positive effekter, blant annet:

  • Glade og aktive barn i lek og spill
  • Praktisk trening i sosiale ferdigheter og samspill
  • Uteområdet som læringsarena
  • Økt læringsutbytte
  • Helse- og trivselsgevinst
  • Berikelse for nærmiljøet

Etter at spillene har vært i bruk noen uker mener Bjørge at den ønskede effekt allerede er oppnådd. Spillene har blitt så populære at skolen har måttet lage et bookingssystem for å håndtere etterspørselen.

"Kan du lage et regnestykke av tallet sitt?" (Foto: Tove Bruksås)    Ludo med levende brikker (Foto: Tove Bruksås)

Drage fra A til Å (Foto: Tove Bruksås)    Stigespillet og forbedringsprisvinner Gitte O. Bjørge (Foto: Tove Bruksås)

Glade og aktive elever i 3A på Solvang skole (Foto: Tove Bruksås) 

Utskrift

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår