Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester

Dato
17. juni 2021
Tid
14:00 - 16:00
Sted
Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter. - Diktervegen 29.