Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dato
12. oktober 2022
Tid
17:00 - 19:00
Sted
Sørhauggata 145 Boligkontoret "Melkebaren"