Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester

Dato
1. desember 2022
Tid
14:00 - 16:00
Sted
Haugesund rådhus, Formannskapssalen