Utvalg for plan og miljø

Dato
15. desember 2022
Tid
14:00 - 16:00
Sted
Haugesund rådhus - Formannskapssalen