#himaihaugesund

Barnehage og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak, barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste (NAV), psykisk helse og rus, barnevern m.m.

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, available jobs, garbage, kindergarten, schools, learning Norwegian, students, health care, tax information with more.

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap, barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggsak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjeneste, opplæring av innvandrere m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, hogst, naturvern, natur m.m

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort m.m.

Trykk her for å søke etter ansatte i Haugesund kommune >>>

(Ikke alle ansatte er søkbare. Dersom du ikke finner den du leter etter, ta kontakt med sentralbordet på 52 74 30 00)

Ka skjer i Haugesund

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

     Varsle om feil på vann, avløp, vei, og park og fritid, miljø, forurensing og idrett.

    Renovasjon

Mørke gatelys illustrasjon

I statuttene for idrettsprisen heter det: "Prisen skal tildeles den utøveren som har oppnådd de beste resultater i foregående år." Et utvalg har enstemmig besluttet at idrettsprisen for 2014 skal tildeles Elisabeth Angell Bergh.

Elisabeth Angell Bergh er tilknyttet HIL med løp som sin spesialitet. I 2013 gjorde hun det svært godt på idrettsarenaen. Av resultatene kan vi nevne:

  • NM jr.: Gull i terrengløp 4 km, Sølv på 1 500 m og 4x800 m stafett
  • UM: Gull på 3 000 m, 800 m og kort terrengløype 2 km
  • UM innendørs: Sølv på 800 m og 1 500 m
  • NM senior: 4. plass på 1 500 m
  • Deltok for Norge i VM for ungdom og Nordisk terrengløp på Island

Elisabeth Angell Bergh er en ung og svært lovende friidrettsutøver som er vokst opp i HIL og Haugesund. Fra kommunens side er vi svært glad for at en "ekte Haugesunder" har nådd høye mål innen friidretten. Vi er også glad for å ha tilrettelagt med gode forhold for friidretten i byen vår.

Haugesund kommune setter stor pris på den innsatsen du legger ned for friidretten og vi er stolt over å ha en lokal ambassadør på et så høyt nasjonalt nivå. Byen ønsker å hedre deg med denne statuetten for din innsats på idrettsarenaen. Vi er også takknemlig for den fine måte du representerer byen vår på. Gratulerer med oppnådde resultater og lykke til med videre satsing.

Haugesund kommunes idrettsstipend
I statuttene for tildeling av idrettsstipend heter det: "Utdannelse- og arbeidsstipend kan utdeles til idrettsutøvere og idrettsledere med tilknytning til Haugesund i den utstrekning det stilles midler til disposisjon på kommunebudsjettet. Beløpet kan i sin helhet gis til en person eller det kan fordeles på flere." Ved vurdering av innkomne søknader har pristildelingsutvalget vedtatt å tildele årets stipend til Einar Kalland-Olsen og Ole Svendsen Strand

Einar Kalland-Olsen er en ung og meget lovende syklist. I sykkelsammenheng er han et talent som det skal bli spennende å følge videre.

Fra sesongen 2013 kan vi nevne:
 Første sesong i eliteklassen
 Topp 20 i ritt i Belgia i et sterkt startfelt med bl.a. ryttere som i dag er profesjonelle
 Tatt ut på 6 manns lag som syklet UCI rittene Ringerike Grand Prix og Hadeland Grand Prix
 Sør Karmøy rundt og Vatsrittet hvor han i begge rittene tok 1. plass
 I NM lå han han i hovedfeltet til det gjensto 10 km av Rittets lengde på 200 km. En punktering ødela da for et godt resultat
 1. plass i DNB cup og 2. plass i Sund Fellesstart

Einar er nå i gang med trening fram mot 2014 sesongen hvor han skal sykle i U 23 klassen. Målene han har satt ligger på et høyt og spennende nivå. For å kunne hevde seg blant Norgeseliten kreves der over 900 timer i året med trening og hvor treningsleirer i vinterhalvåret er avgjørende.

Haugesund kommune er stolt over å ha en å ha en syklist på ditt nivå. Du er en flott idrettsutøver og representerer din klubb og by på en verdig måte. Vi ønsker deg lykke til med videre satsing og vil spent følge med på hvordan det resultatmessig går i 2014.

Ole Svendsen Strand er et meget spennende talent i Basketball. I denne sammenheng kan vi trekke fram at han november 2013 ble tatt ut til troppen på 18 spillere som utgjør landslagstroppen U 16, 2014. Her er han historisk idet han er den første Haugesunder som er tatt ut på et landslag i Basketball. Ole er med i en tropp av ungdommer hvor 90 % av spillerne er ett år eldre enn han. Dette sier noe om talentet Ole innehar.

Å spille basketball på høyt nivå krever mye reising og spesielt som ungt talent er det nødvendig å få økonomisk støtte for å kunne videreutvikle seg innen sin idrett samt nå de målene en setter seg.

Fra kommunens side ønsker vi med dette stipendet å støtte opp om den satsingen Ole Svendsen Strand utøver i sin idrettsgren. Det at du nå er tatt ut til landslaget i Basketball bærer bud om en spennende fremtid.

Haugesund kommune setter stor pris på den innsatsen du legger ned for basketballsporten og vi er stolt over å ha en lokal ambassadør på et så høyt nasjonalt nivå. Vi gratulerer med oppnådde resultater og ønsker deg lykke til med videre satsing.

Haugesund kommunes kulturpris 2014 - Mandskoret av 1914 – årets kor
Mandskoret av 1914, årets 100 åring og Haugesunds eldste mannskor. 9 september 1914 ble koret stiftet på skreddermester Carl J. Duelands verksted i Haugesund.

Mandskoret av 1914 er en del av den rike kortradisjonen vi har i Haugesund.
Helt siden korsangen etablerte seg på begynnelsen av 1900 tallet har Mandskoret av 1914 bidratt til, og vært en viktig del av byens kulturliv. Koret er stadig like aktivt og er med der hvor korsang høres. Sangerstevner, konserter, kulturnatt, julekonsert er bare noen av våre aktiviteter.

Mandskoret av 1914 ikke helt som andre mannskor. Den sosiale delen av korsangen er også viktig. Vi i Mandskoret legger vekt på et sosialt og godt korfellesskap hvor man kan utvikle korsangen. Å synge gir fysisk og psykisk glede, man skjerper hukommelsen, det gir energi og styrke. Å være med i kor burde vært på blå resept. Koret har fast øvingskveld på tirsdager i eget korlokale i Sørhauggata.

En sprek gjeng herrer i sin beste alder, som har sansen for å synge. Koret teller 25 medlemmer i alle aldre – fra de rutinerte, til helt nye sangere.
Men det er en kvinne i Mandskoret av 1914, korets dirigent Susanne Helgeland.

Mandskoret av 1914 har et vidt spennende repertoar. Fra fedrelandssangen - til en lettere genre som barbershop, viser, revy, musicals m.m., og vi utvider stadig repertoaret. Mandskoret av 1914 er også kjent for sin tolkning av Haugesundssanger, og vi er ubeskjedne nok til å hevde at vi er det koret som er best å synge Haugesundsanger. Besøk oss på www.mandskoret1914.no 

Haugesund kommunes kulturstipend 2014 - Eva Grainger
Eva Grainger har gjort seg bemerket som danser, koreograf og pedagog. Som utøvende danser har hun, etter fullført utdannelse ved kunsthøgskolen i Oslo, deltatt i en rekke produksjoner, både gjennom Kompani Haugesund og det åpne kompaniet 50collective, men også som frittstående kunstner.

Eva viser et bredt engasjement for dans som uttrykksform og har også deltatt aktivt på produsentnivå, gjennom Norsk Festival for Dans og Film, som styreleder og produsent for Kompani Haugesund og i prosjektet Mind the Gap på Scenehuset i Oslo. Eva er omtalt som en hardtarbeidende og engasjert danseformidler, både som utøver, koreograf og produsent, og hun har arbeidet aktivt for å sette samtidsdans på agendaen.

Eva og resten av kompani Haugesund har også vist at et profesjonelt dansekompani med base i Haugesund har livets rett.

 Trykk på bildet for full størrelse

Stipend og prisvinnere 2014 - Foto: Idar H. Pedersen

Ordfører Petter Steen jr. flankert av stipend- og prisvinnere 2014. 
Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Oversikt over tidligere års kulturstipend og kulturprisvinnere >>>