Haugesund fra Steinsfjellet - Foto: Wenche Johnsen

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak, barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste (NAV), psykisk helse og rus, barnevern m.m.

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, available jobs, garbage, kindergarten, schools, learning Norwegian, students, health care, tax information with more.

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, Vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap, barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggsak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjeneste, opplæring av innvandrere m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, hogst, naturvern, natur m.m

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort m.m.

Haugesund kommune har for sommeren 2016 ikke søknadsfrist, og ansetter nå etter behov. Vi har allerede ansatt mange ferievikarer, og mange enheter har ikke behov for flere. Etter vi har mottatt søknaden din, vil du bli kontaktet. Vi gjør oppmerksom på at det kan gå noe tid før du hører fra oss.

 NB! Det er et eget søknadsskjema som skal brukes når du søker som ferievikar innen helse og omsorg. Bruk skjema under - IKKE BRUK SKJEMA TIL HØYRE!

skjemaer  TRYKK HER FOR SØKNADSKJEMA >>>

Haugesund kommune søker etter ferievikarer ved sykehjem, boliger, tjenester innenfor psykisk helse og rus og i hjemmetjenesten.

Våre faste ansatte skal avvikle sommerferie, så vi trenger din hjelp for å kunne gi våre tjenestemottakere et godt tilbud også i sommer. Har du fylt 18 år før 1. juni får du her muligheten til å oppleve noen interessante og utfordrende uker sammen med gode kolleger og brukere av våre tjenester.

Vi er spesielt interessert i søkere med helsefaglig bakgrunn, også om du er under utdanning. Er du student innenfor sykepleie, vernepleie, medisin, barnevern med flere, eller er elev i videregående skole, trenger vi deg. For noen grupper helsepersonell kreves norsk autorisasjon. Andre med interesse for området er også velkommen til å søke.

Haugesund kommune har behov for ferievikarer i perioden 20. juni – 14. august. Ønsker du en interessant og spennende sommerjobb, i hele eller deler av denne perioden, er dette muligheten for deg. De som tilsettes i ferievikariat kan ikke ha ferie i de ukene de får tilbud om vikariat, ferie må tas ut i forkant eller etterkant. Alle får opplæring med lønn.

Ferievikarer må regne med å arbeide i turnus med vakter på dag, kveld, natt og i helger. I noen av stillingene kreves det førerkort for bil (klasse B). Vikarer som skal arbeide med barn og personer med utviklingshemming må levere politiattest ikke eldre enn tre måneder. Alle søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Du får mer informasjon om stillingene som ferievikar hvis du tar kontakt direkte med den enkelte enhet som du ønsker å arbeide ved.

Kontaktinformasjon til enhetene finner du her >>>

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner øverst i denne teksten.

Skriv ønsket arbeidssted i søknadsskjemaet i feltet «Arbeidssted» under «Andre opplysninger». Gi opplysninger om når du ønsker å arbeide, og om du har muligheter for å ta ekstra vakter før ferien. Vi prøver å imøtekomme dine ønsker så langt vi kan. Trenger du hjelp til å sende elektronisk søknad kan Servicesenteret hjelpe deg med det. Servicesenteret finner du i Kirkegata 85.
Søknadsfrist: ansettelser skjer etter behov

Maria Venturi (24) - Foto: Idar H. Pedersen

 

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg
Tilskudd

Tjenester sortert fra A - Å

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

Åpningstid: 08.00 - 15.30 mandag - fredag

Besøksadresse:

Haraldsgata 94, 5528 Haugesund
Tlf.: 52 74 40 40
Vakttelefon: 959 20 084

Enhetsleder er Liv Kjersti Kvalevaag

  • Fagansvarlig Tove Hågenvik
  • Seksjonleder Mottak Ragnhild Hustvedt
  • Hjelpetiltak Marianne Hammer/Anne Sternhoff
  • Omsorg Tove Huse
  • Familieveiledning Owe Myklebust