Haugesund fra Steinsfjellet - Foto: Wenche Johnsen

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak, barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste (NAV), psykisk helse og rus, barnevern m.m.

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, available jobs, garbage, kindergarten, schools, learning Norwegian, students, health care, tax information with more.

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, Vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap, barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggsak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjeneste, opplæring av innvandrere m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, hogst, naturvern, natur m.m

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort m.m.

Haugesund kommune har for sommeren 2016 ikke søknadsfrist, og ansetter nå etter behov. Vi har allerede ansatt mange ferievikarer, og mange enheter har ikke behov for flere. Etter vi har mottatt søknaden din, vil du bli kontaktet. Vi gjør oppmerksom på at det kan gå noe tid før du hører fra oss.

 NB! Det er et eget søknadsskjema som skal brukes når du søker som ferievikar innen helse og omsorg. Bruk skjema under - IKKE BRUK SKJEMA TIL HØYRE!

skjemaer  TRYKK HER FOR SØKNADSKJEMA >>>

Haugesund kommune søker etter ferievikarer ved sykehjem, boliger, tjenester innenfor psykisk helse og rus og i hjemmetjenesten.

Våre faste ansatte skal avvikle sommerferie, så vi trenger din hjelp for å kunne gi våre tjenestemottakere et godt tilbud også i sommer. Har du fylt 18 år før 1. juni får du her muligheten til å oppleve noen interessante og utfordrende uker sammen med gode kolleger og brukere av våre tjenester.

Vi er spesielt interessert i søkere med helsefaglig bakgrunn, også om du er under utdanning. Er du student innenfor sykepleie, vernepleie, medisin, barnevern med flere, eller er elev i videregående skole, trenger vi deg. For noen grupper helsepersonell kreves norsk autorisasjon. Andre med interesse for området er også velkommen til å søke.

Haugesund kommune har behov for ferievikarer i perioden 20. juni – 14. august. Ønsker du en interessant og spennende sommerjobb, i hele eller deler av denne perioden, er dette muligheten for deg. De som tilsettes i ferievikariat kan ikke ha ferie i de ukene de får tilbud om vikariat, ferie må tas ut i forkant eller etterkant. Alle får opplæring med lønn.

Ferievikarer må regne med å arbeide i turnus med vakter på dag, kveld, natt og i helger. I noen av stillingene kreves det førerkort for bil (klasse B). Vikarer som skal arbeide med barn og personer med utviklingshemming må levere politiattest ikke eldre enn tre måneder. Alle søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Du får mer informasjon om stillingene som ferievikar hvis du tar kontakt direkte med den enkelte enhet som du ønsker å arbeide ved.

Kontaktinformasjon til enhetene finner du her >>>

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner øverst i denne teksten.

Skriv ønsket arbeidssted i søknadsskjemaet i feltet «Arbeidssted» under «Andre opplysninger». Gi opplysninger om når du ønsker å arbeide, og om du har muligheter for å ta ekstra vakter før ferien. Vi prøver å imøtekomme dine ønsker så langt vi kan. Trenger du hjelp til å sende elektronisk søknad kan Servicesenteret hjelpe deg med det. Servicesenteret finner du i Kirkegata 85.
Søknadsfrist: ansettelser skjer etter behov

Maria Venturi (24) - Foto: Idar H. Pedersen

 

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg
Tilskudd

Tjenester sortert fra A - Å

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

Festivaler
Levende bygder og kultur mellom fjell og fjordar beskriver Vindafjord. Her er det mye som skjer. Vikedal er festivalbygda framfor noen, med heile 9 festivalar/arrangement i sjølve bygda. I tillegg er det kort veg til festivalane/arrangementa i nabobygdene Sandeid og Imsland.
Påske i Vikedal startar sesongen, før årets dansebegivenhet, Vikedal Dansefestival tar til. Vårens vakraste folkeløp skjer 2. pinsedag i Ølmedal. Mat og marknad på Kjøttfestivalen i Ølen mens kystkultur kan opplevast i Sandeid. På Zetlitz-spelet vises spelet om diktarpresten Zetlitz. I juli kan ein delta på ein av vestlandets største musikkfestivalar – Vikedal Roots Music Festival, som går rett over i barne- og ungdomsfestivalen Zporty. Folkeliv, fiske og dans skjer påfølgande helg under Sommarfestivalen i Vikedal og Vikebygdfestivalen. Sommaren avsluttes med nasjonal sandvolleyballturnering, før Hjortefestivalen tar til i haustferien med jakt, friluft og haustmarknad. Gammaldags jul og marknad opplevast i desember under Jul i Vikedal.

Fiske
Laksefiske i Vikedalselva har lang tradisjon og ho er ei av dei beste lakse- og aureførande elvene i Rogaland. Ho er ei typisk vestlandselv. Men også på lav vasstand tas det godt med fisk i elva. For å lykkes ved lav vasstand må ein vise stor varsemd ved elvebredda og ha god kunnskap om botnforhold og fiskemetodar. Det er fleire fine fiskevatn i Vikedalsområdet. Det største vatnet er Fjellgardsvatnet, som ligger 12 kilometer frå sentrum mot Roaldkvam. Her kan du og leige båt.

Sykkel og vandreopplevelser
Kyrkjehølen kroksjø er eit aktivitetsområde i Vikedalsosen med muligheiter for rasting og grilling. Frå idylliske Kyrkjehølen er det kort avstand til fotballbanen, sandvollyballbanen, Vikedalstranda, Vikedal båthamn og Vikedal Vertshus. Fuglereservatet Opsalholmen, er ei holme som ligg i Vindafjorden lett synleg frå riksveg 46 mellom Vikedal og Sandeid. Her kan du ta med deg kikkerten, og stoppe i ei av lukene langs vegen, for å studere fuglelivet.

Skomakernibba ligger lett tilgjengelig langs vegen opp mot Vikedalsdalen ca. tre kilometer frå sentrum. Her kan du oppleva sjølve nibba, og nydelig utsikt over Vikedal. På veg tilbake kan ein stoppe langs vegen og gå ned til Kvednahølen for ein deilig dukkert i elva. Lysenuten er eit ynda mål for turgåarar pga sin enorme utsikt og lett tilgjengelighet både frå Vikedal sentrum, Vikedalsdalen og Sandeid. Turen mellom Vikedal og Hogganvik kan du starte frå begge sider og enten velje turen over Søndenåheia eller Tednavatnet eller ta rundturen. Turen er lett tilgjengelig med fine rasteplassar.

Bjørnstigen er eit ynda mål for turgåarar pga sin fine utsikt og unike historie. Turen er flott å forlenge inn til nydelige Botnavatnet i Etnefjella, kor ein kan snu nesa tilbake via Sjurstølen eller fortsette innover Etnefjella. Fra Prestabotn kan ein og gå vidare mot Etne under Bjørndalsvia, til Sauda via Nore Bjørndalen eller til Tysseland via Søre Bjørndalen. Turen startar i enden av Fjellgardsvatnet.

Les mer om opplevelser i Vindafjord på www.visitvindafjord.no