Telefonliste

Skrevet av Idar H. Pedersen . i kategorien Telefonliste

Vakttelefoner

NAVN TELEFON
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 52 80 40 00
Psykososialt kriseteam 52 80 40 00
Tannlegevakt 901 29 600
Barnevern 959 20 084
Krisesenteret 52 72 98 84
Vann og avløp 952 65 295
Brøyting og strøing 52 74 45 50 / 952 65 295
Kommunal beredskapsledelse 52 74 47 00