Utskrift

Telefonliste

Skrevet av Idar H. Pedersen . i kategorien Telefonliste

Vakttelefoner

NAVN TELEFON
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 52 80 40 00
Psykososialt kriseteam 52 80 40 00
Tannlegevakt 901 29 600
Barnevern 959 20 084
Krisesenteret 52 72 98 84
Vann og avløp 952 65 295
Brøyting og strøing 52 74 45 50 / 952 65 295
Kommunal beredskapsledelse 52 74 47 00

Administrasjonen

NAVN TELEFON
Haugesund rådhus 52 74 30 30
Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen 52 74 30 30
Ass. rådmann Tore Haaland 52 74 30 30
Kst. komm.dir. John Arne Ulland 52 74 30 30
Kommunaldirektør Sissel Hynne 52 74 30 30
Økonomisjef Jo Inge Hagland 52 74 31 40
Personalsjef Hans K. Dahl 52 74 31 82
Enhetsleder IKT 
Kjell Ove Risanger
52 74 30 90
Stabsleder skole og barnehage Lisbeth Bakkevig 52 74 30 37
stabsleder helse og omsorg Leif Birkeland 52 74 32 30
stabsleder planseksjonen Vigleik Winje 52 74 31 60
Sekretariatsleder Eli Håland 52 74 30 52
Eiendomssjef 52 74 30 30
   
Turistinformasjon 52 01 08 30

Helse og omsorg

NAVN TELEFON
Kommunaldirektør Sissel Hynne 52 74 30 30
Stabsleder helse og omsorg Leif Birkeland 52 74 32 30
Seksjon helse og omsorg  
   
Vedtakskontoret for helse- og
omsorgstjenester
52 74 42 00
   
Helse og forebygging  
Helsesjef  52 74 41 11
Helsesøster avd. leder  52 74 41 02
Helsestasjon for ungdom  52 74 41 09
Bleikemyr helsestasjon  52 74 42 40
Rossabø helsestasjon  52 74 41 90
Helsestasjon sentrum  52 74 41 10
   
Enhet for psykisk helse og rus  
Gatenær helsestasjon 52 74 41 00
Rusteamet 52 74 40 85
   
Sosialtjenesten - se NAV 55 55 33 33
   
Omsorgssentrene  
Bjørgene omsorg- og utvikl.senter  52 74 46 00
Vardafjell helsehus  52 73 49 40
Udland omsorgssenter  52 71 07 00
Haraldsvang omsorgssenter  52 74 43 00
   
Hjemmetjenesten  52 74  49 00
   
Boliger  
Stemhaugmarka bofellesskap 52 74 44 57
Floravegen 52 74 33 44
Stemhaugmarka 52 71 49 94
Valhallgata 52 74 44 80

Skole og barnehage

NAVN TELEFON
Kst. ass. rådmann Tore Haaland 52 74 30 30
Stabsleder skole og barnehage Lisbeth Bakkevig 52 74 30 37
Seksjon skole og barnehage  
   
PPT 52 74 34 80
   
Saltveit skole  52 70 04 80
Gard skole  52 74 44 20
Austrheim skole  52 74 44 00
Hauge skole  52 74 34 30
Solvang skole  52 74 37 40
Haraldsvang skole  52 86 51 60
Skåredalen skole  52 74 35 50
Lillesund skole  52 74 45 00
Røvær skole  52 74 33 60
Håvåsen skole  52 74 36 00
Rossabø skole  52 74 45 70
Brakahaug skole  52 70 42 50
   
Sagatun barnehage  52 74 45 40
Solandsbakken barnehage  52 74 40 10
Røvær barnehage  52 74 33 60
St. Olav barnehage  52 72 21 42
Hemmingstad barnehage  52 74 42 60
Bleikemyr barnehage  52 74 41 60

Kultur

NAVN TELEFON
Kst. kommunaldirektør Ulland 52 74 30 30
   
Hemmingstad kulturssenter  52 73 49 00
Bleikemyr bydelshus  52 70 85 70
Haraldshallen svømmehall/ishall  957 40 922
Haugesund folkebibliotek  52 74 44 60
Billettkontor Festiviteten  52 74 45 45
Festivitetens ekspedisjon 52 74 33 70
Kulturskolen  52 74 34 70

Teknisk

NAVN TELEFON
kst. kommunaldirektør Ulland 52 74 30 30
   
Byutviklingssjef 52 74 32 49
Driftssjef 52 74 33 10
Enhetsleder Bygg- og vedlikehold 52 74 35 09
Vakt - Brøyting og strøing 52 74 45 50 / 952 65 295
Avdelingsleder vann og avløp 52 74 33 05 / 900 64 018
Brannsjef 52 74 47 05